Belgien

Konsulatets navn Konsulatet for Belgien
Konsulens navn Carsten Henriksen
Konsulens titel Advokat, konsul
Konsulatets adresse Vester Allé 4, 8000 Aarhus C
Konsulatets telefonnummer +45 4016 8602
Konsulatets e-mail che@lett.dk
Hjemmeside www.konsuler.dk