Litauen

Konsulatets navn Litauen
Område  Region Midt, Danmark
Konsulens navn  Peter Vinther Christensen
Konsulens titel  Bankdirektør, konsul
Konsulatets adresse c/o Salling Bank, Frederiksgade 6, 7800 Skive
Åbningstid Mandag – fredag 10.00 – 16.00. torsdag 10.00 – 18.00
Konsulatets telefonnummer  +45 9752 3366
Konsulatets e-mail  pvc@sallingbank.dk
Ambassadens hjemmeside http://www.dk.urm.lt
Ambassadens e-mail amb.dk@urm.lt
Ambassadens telefonnummer +45 3963 6207
Bemærkninger Ansøgning om pas, visum- og opholdstilladelser sker via Litauens Ambassade i København. Kriminalsager henvises ligeledes til Litauens Ambassade i København.