Rumænien

Konsulatets navn Rumæniens konsulat
Konsulens navn Michael Holm
Konsulens titel Direktør, konsul
Konsulatets adresse Systematic A/S, Søren Frichs Vej 39
Konsulatets telefonnummer +45 8943 2000
Konsulatets e-mail mh@systematic.com
Hjemmeside www.konsuler.dk