Ukraine

Konsulatets navn Det Ukrainske Konsulat
Konsulens navn Morten Munk
Konsulens titel Adm. Direktør, Konsul
Konsulatets adresse Marselis Boulevard 1, 8000 Aarhus C
Konsulatets telefonnummer +45 7022 8455
Konsulatets e-mail consulate@mafcon.com
Hjemmeside www.konsuler.dk