Bulgarien

Konsulatets navn Bulgariens konsulat
Område Region Midtjylland
Konsulens navn Myhail Deltchev
Konsulens titel Konsul
Konsulatets adresse c/o Nøset, Kystvejen 78, 8400 Ebeltoft
Åbningstid Tuesday 10.00 – 13.00
Telefon +45 2670 6502
E-mail bg.consul.midt@gmail.com
Hjemmeside http://www.konsuler.dk

 

What do you want to do ?

New mail